Privacyverklaring

Perfect Skin Studio te Nieuwegein

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Perfect Skin Studio verwerkt van haar cliënten.

Indien u cliënt wordt van Perfect Skin Studio of om andere redenen persoonsgegevens aan Perfect skin Studio verstrekt, geeft u nadrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Perfect Skin studio, Nijlandlaan 9 te Nieuwegein.

Perfect skin Studio is bereikbaar via:

Tel. – 030-785092

Email: info@perfectskinstudio.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Perfect skin Studio en met welk doel.

2.1 De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- achternaam en geboortedatum.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en email adres
 • Intake formulier met huid diagnose en eventuele gezondheidsgegevens, huid foto’s
 • Product gebruik van gegeven behandelingen
 • Factuur gegevens
 • Geschiedenis over aangekochte producten en behandelingen

2.2 Perfect Skin Studio verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact over het maken van afspraken, annuleringen, het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Perfect Skin Studio, het reageren op uw aanvraag, bestelling en/of boeking, facturatie.
 • Uw gezondheidsgegevens, huid diagnose en huid foto’s worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
 • De informatie over het gebruik van producten tijdens de behandelingen wordt gebruikt om eventuele huid reacties of overgevoeligheid te monitoren.
 • Perfect Skin Studio is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de belastingdienst.

2.3 Email berichtgeving.

Perfect Skin Studio gebruikt uw naam en emailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van de salon.

Afmelden voor deze mailing is ten alle tijden mogelijk door het sturen van een mail naar: info@perfectskinstudio.nl of door op afmelden te klikken onderaan de informatie mail.

2.4 Informatie verstrekking aan derden

Perfect Skin Studio verkoopt haar gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. Bijvoorbeeld het type computersysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken, de pagina’s die u heeft bekeken en de gemiddelde tijd die u er doorbracht.

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en het gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

 1. Gebruik van uw persoonlijk informatie die naar andere websites worden verzonden.

Perfect Skin Studio is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Perfect skin Studio terecht kwam via de website van een derde.

 1. Bewaartermijnen

Perfect Skin Studio verwerkt en bewaard uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Perfect Skin Studio passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht

Via de eigenaresse van Perfect Skin Studio kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitsbewijs) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Perfect Skin Studio zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Perfect Skin Studio.
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop Perfect Skin Studio uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.
 1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, deze wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring na te lezen.